Kdy, jak, proč a s čím demonstrovat proti AZOSu


30.9.2015 v 16:30 se všichni, kterým není toto město lhostejné, sejdou na náměstí Přemyslovců, aby zde vyjádřili svůj nesouhlas s ilegálním provozem společnosti AZOS CZ a s liknavostí úřadů, které již skoro dva roky nejsou schopné tento provoz zastavit.

Demonstrace proti AZOSu (foto M.Jínová, Nymburský Deník)

Demonstrace proti AZOSu (foto M.Jínová, Nymburský Deník)

Dovedete si představit, jak dlouho by vydržel třeba na náměstí ilegálně postavený stánek s párky v rohlíku? Nejspíš by zmizel do druhého dne a provozovatele by čekala mastná pokuta, kterou by město intenzivně vymáhalo. Ale když si na okraji města v sousedství obytné zóny vybudujete bez platných povolení továrnu těžkého chemického průmyslu, úřady si kauzu přehazují jako horký brambor a takřka dva roky se nic neděje. Tedy nedělo by se, kdyby se před časem do věci nevložila Mgr. Štěrbová s přáteli a sousedy a vyzbrojená naprostou neústupností a tvrdohlavostí se pustila do boje za něco, co je věcí všech nymburáků.

Stálo to spoustu času, energie a peněz, ale věci se pomalu dávají do pohybu. Úředníci, kteří šli dříve na ruku AZOSu, cítí, že se karta obrací. Politici se samozřejmě snaží nahrabat si politické body a začínají prezentovat vývoj situace jako svoji zásluhu, ale marná sláva, bez PERMANENTu by dnes AZOS už dávno měl v ruce zpětně získaná povolení a smál by se nymburákům do obličeje ještě hlasitěji a drzeji. Ale ať se politici na této kauze klidně zviditelňují, podstatný je výsledek a tím je zavření AZOSu. 

fotka-miting-k-zinkovnePřijďte nás podpořit. Přijďte 30.9. v 16:30 na náměstí Přemyslovců, věnujte cca hodinku svého života tomu, abychom společně ukázali městu, kraji i AZOSu, že nás není zanedbatelná hrstka. Vezměte si sebou řehtačky, zvonečky, klaksony, bubínky či jakákoli jiná lomozítka. Můžete si vzít, máte-li něco takového, pláštěnky, plynové masky či respirátory, zkrátka symbol ochrany před chemickými exhaláty. Šikulové si mohou vyrobit i nějaký transparent, malou sadu transparentů pro volné použití budeme mít i na náměstí… Na místě budou přítomni zástupci různých médií, tak ať si počtou, co nás tu všechny trápí.

Program demonstrace je prostý. V 16:30 se sejdeme na náměstí Přemyslovců. Po krátkém úvodním slovu a seznámení veřejností s kauzou AZOS CZ dostanou prostor k vyjádření jak členové PERMANENTu, tak zástupci města, vedení krajského úřadu a samozřejmě jsme pozvali i majitele společnosti AZOS, aby i on sdělil svůj názor a pohled na věc. Netvrdíme, že všichni pozvaní přijdou, ale když nepřijdou a nenajdou odvahu postavit se tváří k občanům a obhájit své činy, i to bude o lecčem svědčit. Poté se všichni za rachotu a lomozu vydáme na průvod z náměstí přes lávku až k firmě AZOS. Před její bránou průvod zakončíme. 

Dokažme, že Nymburáci dovedou táhnout za jeden provaz a že se dokážou na náměstí sejít v obrovském množství i při důležitější příležitosti, než je posvícení, ohňostroj nebo basketbalový titul. 

Přijďte, je to důležité! Děkujeme!

     Tým PERMANENTu

Pozvánka na demonstraci