Aktuální dění v kauze APP / exAZOS


[aktualizováno 2.6.2024]

Červen 2024

Další soudní vítězství pro Spolek PERMANENT!

Spolek občanů Permanent a dva jeho členové, kteří v této kauze vystupovali také jako žalobci, uspěli v dalším soudním sporu. Nejvyšší správní soud dal žalobcům za pravdu ve sporu proti Krajskému úřadu a proti firmě Colegium Reality s.r.o. (což je spolu s firmou Automotive Painting Partners bývalý AZOS CZ). 

Plné znění rozsudku: Kliknutím ZDE stáhněte soubor ve formátu PDF.

Pokud nemáte sílu číst 12 stran právnických textů, nabízíme stručný popis průběhu celé kauzy:

 • Společnost AZOS CZ, s.r.o., původně požádala o dodatečné povolení stavebních úprav v Nymburce.
 • Později se stavebníkem stala Automotive Painting Partners s.r.o., a vlastníkem stavby firma Colegium Reality s.r.o., důvodem změny bylo upuštění od jména se špatnou mediální pověstí a také snaha o zesložitění vnitrofiremních vztahů v souvislosti s následnými soudními spory. 
 • Žalobci (vlastníci sousedních nemovitostí a spolek občanů PERMANENT) žalovali Krajský úřad Středočeského kraje, protože rozhodnutí o povolení úprav podle nich nebylo řádně posouzeno z hlediska vlivů na životní prostředí a nebylo dostatečně odůvodněno.
 • Krajský soud zrušil rozhodnutí Krajského úřadu kvůli chybějícímu verifikačnímu stanovisku EIA a nedostatečnému odůvodnění.
 • Nejvyšší správní soud potvrdil toto rozhodnutí Krajského soudu, zamítl kasační stížnosti Krajského úřadu a firmy Colegium Reality s.r.o.
 • Žalobci v tomto sporu vyhráli, Krajský úřad a firma Colegium Reality s.r.o. prohráli. Opravný prostředek není možný.
 • Firma Colegium Reality s.r.o. byla povinna uhradit náklady řízení žalobcům.

Jak neustále opakujeme, vše toto ukazuje, že PERMANENT a občané Nymburka jsou v tomto sporu v právu, je ale nutné bojovat jednu právní bitvu za druhou, což je finančně velmi náročné. Členové PERMANENTu toto financují ze svých osobních financí a z darů občanů, kterým životní prostředí v Nymburce není lhostejné a kteří si pamatují, jak kataforézní linka AZOSu zamořila celé Zálabí i další části města, a nechtějí dopustit, aby se bývalému AZOSu podařilo docílit jejího znovuspuštění.

Každý z darů na transparentní účet 2200610734/2010 je nám velkou posilou v úhradách právních služeb, které, jak vidíte i na aktuálním vítězství, nesou své plody a bez nich se zvítězit nedá. Pokud i v dnešní nesnadné době zvažujete, že byste nám s našim bojem pomohli, budeme opravdu vděčni za každou korunu a velmi děkujeme.

Velké poděkování si zaslouží i paní Štěrbová, která neúnavně obesílá nadace zabývající se životním prostředím a každoročně získá pro PERMANENT granty určené pro boj za čisté ovzduší i spodní vody. 

 

 

Září 2022

 

 • Vážení přátelé čistého nymburského vzduchu, mnoho Nymburáků žije v dojmu, že kauza AZOS už dávno skončila. Zápach zmizel, APP (ex AZOS) si jen tak posmrďává ve svém nejbližším okolí a tak by se zdálo, že boj byl úspěšně dobojován. OBROVSKÝ OMYL! Firma APP (ex AZOS) stále podniká nelegálně, bez kolaudace, bez zkušebního provozu. Už skoro deset let! Deset let se úřady převelice benevolentně chovají k firmě, která je od svého počátku založena na lžích, podvodech a ačkoli nemá schválený provoz, deset let zaměstnává zaměstnance v nelegálním provozu, deset let dodává produkty a služby různým odběratelům, kterým je jedno, že mizerně kontrolovaný provoz má velmi negativní vliv na životní prostředí a na zdraví nás, občanů Nymburka.

 • Co je ale ještě podstatnější: APP (ex AZOS) se stále snaží svoji výrobu zlegalizovat a získat platné kolaudační rozhodnutí, které by jí umožnilo ZNOVU NAINSTALOVAT DOČASNĚ ZRUŠENÉ ZAPÁCHAJÍCÍ LINKY! To znamená, že zápach, na který si jistě mnozí dobře pamatujete, by se vrátil nejen na Zálabí, ale i do velké části města, a co je nejhorší: už by neexistoval způsob, jak to zastavit. Pokud APP (ex AZOS) zkolauduje svůj provoz, skončila éra čistého vzduchu a nezachrání nás ani soudy, ani radnice, ani Permanent. Nebude existovat žádný prostředek, jak firmě APP (ex AZOS) v zápachu zabránit. V tomto směru u nás neexistuje (na rozdíl od mnoha cizích zemí) legislativa, která by chránila občany před obtěžujícím zápachem.

 • Členové spolku Permanent rozhodně nespí. Neustále situaci monitorujeme, protože jsme se už několikrát stali svědky situace, že mělo proběhnout řízení, jehož součástí měl být i Permanent, ale z neznámých důvodů jsme byli opomenuti, takže kdybychom se neozvali sami, mohlo se rozhodovat o nás bez nás a bez našich odborných připomínek. Jako hlídací pes ale fungujeme dobře. V posledních letech – naposledy i letos – jsme vyhráli několik soudních sporů, které oddálily možnost návratu zápachu do Nymburka. Poslední pokus o vydání kolaudačního rozhodnutí firmě APP (ex AZOS) proběhl letos a v nejbližších dnech k tomu zveřejníme zde na webu konkrétnější komentář a zajímavé dokumenty.

 • Stále uvítáme vaši pomoc, zejména finanční. Náš transparentní účet: 2200610734/2010. Bohužel, jediným nástrojem, kterým můžeme bojovat, jsou právníci. Právní služby jsou nákladné, ale nezbytné. Kdybychom neměli naši elitní právničku, v APP (ex AZOS) už by si radostně mnuli ruce a nahazovali páchnoucí linku. Budeme nesmírně vděčni za každý finanční dar, stejně jako jsme vděčni různým nadacím za udělené granty, které pro spolek získává paní Štěrbová. Finanční dary jsou v plné výši použity na právní služby. Členové spolku si z nich nenechávají ani korunu (naopak, sami do společné kasy přispíváme), veškerou práci pro spolek Permanent provádíme ve svém volnu a už skoro deset let bezplatně.

 • Pomoci nám můžete i v komunálních volbách hlasem pro kandidující členy spolku, ale i tím, že nebudete hlasovat pro nejmenované bývalé hejtmany, kteří mají na přítomnosti firmy APP (ex AZOS) v Nymburce a na držení ochranné ruky nad jejím nelegálním provozem velkou zásluhu.

 

Září 2018

 • Přátelé, cítili jste to sami. Respektive necítili. Celé léto byl Nymburk a zejména Zálabí bez zápachu z bývalého AZOSu. Utlumená výroba a zastavení dvou ze tří linek jasně ukázalo, kdo to tu v Nymburce smrdí. V květnu AZOS zastavil linky a od té doby vzdoušek úplně ukázkový (jen občas v naprosto těsné blízkosti továrny něco málo zavane). Nic jiného se v jižní průmyslové zóně Nymburka nezměnilo, takže pokud zápach zmizel přesně v tom čase, kdy APP (ex AZOS) zastavil stahovací a zinkovací linku, je každému majiteli zdravého rozumu jasná souvislost.
 • Nic ovšem nekončí, není to definitivní vítězství. APP má zažádáno o sedmou změnu integrovaného povolení a snaží se o to, aby se mohl vrátit k plnému provozu (a pro nás tedy k plnému smradu). Spolek PERMANENT i vedení města Nymburka vyslovilo nesouhlas. A kdo vyslovil souhlas? No co myslíte? Odbor životního prostředí středočeského krajského úřadu, kde je náměstkem Miloš Petera. Nedosti na tom, že právě on byl jedním z hlavních lidí, kteří AZOS do Nymburka vpustili a umístili, nedosti na tom, že za uplynulé čtyři roky neudělal v kauze AZOS pro Nymburk lautr nic a pokud ano, tak kopal za AZOS, ale i nyní, kdy je nad nebe jasné, že za dusivý zápach v Nymburce mohla a může tato firma, tak Petera stále umetá Šimákovi cestičku a bojuje proti občanům města, kterému dělal a opět chce dělat starostu. Až budete ve volební místnosti, hodně přemýšlejte.
 • Dostáváme dotazy, zda půjde PERMANENT do komunálních voleb. Jako samostatný subjekt ne. Od samého začátku je PERMANENT nadpolitický, jsou v něm lidé z různých stran a hnutí, kteří jsou spojeni společnou myšlenkou, společným problémem. Členy spolku PERMANENT proto najdete na různých nymburských kandidátkách a my budeme samozřejmě velmi rádi za preferenční hlasy. I když někteří mohou kandidovat za strany, které vám nejsou úplně milé, komunální politika se od té „velké“ dost liší. Už jste mohli vidět, kdo skutečně udělal něco pro město, kdo věnuje svůj čas tomu, aby byl Nymburk lepším místem k žití, ale taky jste mohli vidět, kdo jen plkal a sliboval a ačkoli byl ve významné funkci, ve skutečnosti jen všechno zdržoval a k žádnému posunu v kauze nedošlo. Za PERMANENT můžeme říct, že takový postup, jaký nastal po výměně vedení nymburské radnice, nás samotné překvapil. Domnívali jsme se, že i předchozí vedení je na naší straně, ale bohužel, řeči se vedly a činy se nekonaly. 

  Kandidáti PERMANENTu v komunálních volbách 2018Jaroslav Štencl (ANO), Jaroslav Vajnlich (Zdravý Nymburk), David Šitavanc (Zdravý Nymburk), MUDr. Aleš Omáčka (Zdravý Nymburk), Mgr. Lucie Kirchner (ANO), Miroslav Hlavička (Pro Nymburk/TOP 09), Marek Zapotoczny (Zdravý Nymburk), Libuše Vránová (Zdravý Nymburk), Ing. Vojtěch Krameš (ANO)

 

Květen 2018

 • Na základě nařízení mladoboleslavského stavebního úřadu firma APP (ex AZOS) pozastavuje zinkovací a stahovací linku. Samozřejmě dál se bude snažit vrátit se k původnímu plnému provozu, ale vypadá to, že léto bychom mohli prožít bez zápachu z AZOSu!

 

Březen 2018

 • Neskutečné se stalo skutkem! AZOS, resp. APP a Colegium Reality musejí ukončit provoz! Vyzval je k tomu mladoboleslavský stavební úřad a není proti tomu odvolání! Na práci mladoboleslaváků jsme koukali s otevřenou pusou. Během cca dvou měsíců si Boleslav prostudovala veškerou dokumentaci poskytnutou jak AZOSem (APP, Colegium Reality), tak spolkem PERMANENT. 16.3.2018 se pak zástupci úřadu vydali na společné setkání vedení firmy a zástupců PERMANENTu v areálu bývalého AZOSu. Po schůzce úředníci provedli kontrolu provozu (údajně to odnesli několikahodinovými zdravotními obtížemi). To bylo v pátek. A již v úterý úřad zasílá exAZOSu výzvu k tomu, aby se zdržel užívání stavby. Pět dní i s víkendem stačilo k tomu, aby mladoboleslavský stavební úřad udělal to, co po dlouhé čtyři roky nebyl schopen udělat ani nymburský, ani kolínský, ani krajský úřad.
 • Samozřejmě není konec. I když exAZOS musí přerušit výrobu, předpokládáme další kroky – odvolání, možná soud. Uvidíme, budeme sledovat, jsme účastníky řízení a jsme připraveni pokračovat v tom, aby po přerušení činnosti už AZOS kataforetickou a zinkovací linku nerozjel. Alespoň ne v té stále ještě nezkolaudované budově v Nymburce. Mimochodem – sledujte aktuální rétoriku AZOSu, všímejte si, jak se stále tou kolaudací ohánějí (aniž by ji někomu ukázali). Dobře si to pamatujte, aby jejich lež o to více vynikla, až se vše rozkryje. Abyste si uvědomili, že většina toho, co vedení firmy nebo jejich PR služebník řekl do médií, byly jen a pouze lži.

Únor 2018

 • Město Nymburk znovu prohrálo soud s AZOSem, i po odvolání ke Krajskému soudu. Ukazuje se, že kvůli nedostatečné legislativě ohledně zápachu v ovzduší (v tomhle je Česká republika sto let za opicemi) bylo chybou stavět soud na tom, aby se AZOS zdržel obtěžování obyvatel města zápachem. Kolem AZOSu je spousta jiných pochybení, na nichž by se dalo soudní řízení postavit. Nepovolená výroba, scházející kolaudace, scházející protokoly o zkouškách obsahu odpadních vod a další věci, na tom všem se AZOS už dávno mohl utáhnout.

Leden 2018

 • AZOS už není AZOS. Ne proto, že by se podařilo zastavit jeho provoz, ale proto, že změnil název společnosti na AUTOMOTIVE PAINTING PARTNERS s.r.o. Nicméně jak staré dobré přísloví praví: „I když nazveš hovno růží, vonět nezačne.“ 

Listopad – Prosinec 2017

 • Bádání v archívech někdy přinese smutné výsledky. Třeba fakt, že od svého spuštění nelegálního provozu vypouštěl AZOS do kanalizace provozní odpadní vodu, ač k tomu ještě zhruba třičtvrtě roku neměl žádná povolení. Kdyby šéf VaKu Miloš Petera zasáhl, nemusel problém jménem AZOS vůbec vzniknout – bez vody by AZOS prostě nemohl fungovat, potřebuje ji ke své technologii. Petera ale zasáhl jinak, než ve prospěch Nymburáků. Držel nad AZOSem ochrannou ruku a drží ji tam dodnes, i jako zaměstnanec středočeského krajského úřadu. 

Říjen 2017

 • Je to k neuvěření. Poté, co byl nymburský městský úřad, stavební úřad i starosta prohlášen za podjaté a agenda týkající se AZOSu a jeho žádosti o dodatečné stavební povolení přeložena do Kolína, stal se podjatým i úřad kolínský. Ten se za podjatého označil sám, nejspíše pro to, aby složitou kauzu nemusel řešit. Agenda se tak znovu stěhovala, tentokrát do Mladé Boleslavi. Už teď jsme zvědavi, zda mladoboleslavský úřad kauzu dořeší, nebo se postupně stane podjatými celá republika.

Červen 2017

 • Nejen PERMANENT pořádá akce proti zápachu a škodlivinám z AZOSu. 15.6. proběhla před branou AZOSu manifestační akce nespokojených občanů Nymburka. Při ní došlo mimo jiné i k najíždění kamionu, vyjíždějícího z brány podniku, do manifestujících občanů včetně seniorky jdoucí o francouzských holích. Celou věc nyní řeší policie.
 • 20.6.2017 město Nymburk prohrálo soud s firmou AZOS. Podle slov soudkyně se žalobci (městu Nymburk) nepodařilo předložit dostatek důkazů o tom, že obyvatelé města jsou obtěžováni nad míru přiměřenou. Demonstrace, petice, svědectví občanů a dokonce ani odborné svědectví soudní znalkyně ing. Auterské nestačilo k tomu, aby soudkyně došla k závěru, že když si před rokem 2014 (tedy předtím než AZOS spustil svůj ilegální provoz) nikdo nestěžoval a od té doby tu proběhlo tolik občanských aktivit proti zápachu, že to asi přeci jen nad míru přiměřenou bude. Město Nymburk se proti rozsudku hodlá odvolat k vyšší soudní instanci.
 • Ve čtvrtek 29.6. v 18:00 se opět koná tradiční setkání nymburských občanů a spolku PERMANENT na Žofíně. Máme si co říci – je totiž k neuvěření, jak obrovský počet důkazů o nejrůznějších levárnách a lžích se nám již podařilo nasbírat, ale úředníci stále zavírají oči, přehlížejí to a jejich snahou je spíše co nejrychleji vyhovět AZOSu, aby pomohli jeho provoz zlegalizovat. Že AZOS podniká NELEGÁLNĚ a BEZ POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ prohlásila dokonce i soudkyně při vynášení rozsudku. Jak ale dodala, žaloba byla postavena jinak. Přestože je soudkyně přesvědčena o nelegálnosti provozu, žaloba se týkala pouze obtěžování zápachem, proto soud nemohl AZOSu zakázat činnost navzdory stále scházející kolaudaci. 

 

Duben – Květen 2017

 • Jaro v Nymburce bylo hlavně ve znamení soudu města Nymburk s AZOSem. Nejlepší obrázek si uděláte, když věnujete svoji pozornost článku Pepy Podoláka a jeho zápisům přímo ze soudní síně. Není tam vše (jedno ze stání se konalo v tak malé soudní síni, že se pan Podolák do sálu vůbec nedostal, občas zase zklamala technika), přesto je to zajímavé čtení. V článku jsou shrnuty zápisky z více stání, čtěte proto odspoda.

 

Leden 2017

 • Probíhá soud AZOS versus město Nymburk. Za AZOS kope právnička Krbcová, město zastupuje doktor Sedlatý. První část jednání probíhá 10.1.2017. Dopoledne bylo věnováno listinným důkazům a protokolům, odpoledne je věnováno výslechu svědků žaloby. Obyvatelé Zálabí hovoří o svých zdravotních obtížích a sníženém komfortu bydlení. Pepa Podolák z Rádia Patriot pořizuje textový on-line záznam celého průběhu. Můžete si jej přečíst ZDE. Další líčení bude probíhat v pátek 13.1.2017. Doufejme, že pátek třináctého bude pro firmu AZOS velmi smolným dnem…

Prosinec 2016

 • Žádost AZOSu o vydání dodatečného stavebního povolení byla zamítnuta. Městský úřad v Kolíně, kam bylo řízení převedeno kvůli podjatosti nymburského stavebního odboru, po AZOSu požadoval doložení dalších materiálů potřebných k rozhodnutí. AZOS tyto materiály v požadovém termínu nedodal a proto Kolín celé řízení zastavil. 

 

Listopad 2016

 • Jak víte, jediný dokument, na jehož základě AZOS podniká (a kašle na to, že mu řada dalších podstatných dokumentů chybí), je tzv. integrované povolení (IPPC). AZOS průběžně předkládá návrhy na změny tohoto povolení. V této době se jedná již o páté změně a úpravě tohoto dokumentu. Spolek PERMANENT všechny návrhy pečlivě sleduje a podává odvolání v případech, kdy podle něj nemá být žádosti vyhověno. Odvolání týkající se čtvrté změny IP bylo úspěšné, žádost AZOSu byla vrácena k novému projednávání.

 

 • PERMANENT jedná s novým vedením města o ideální možnosti spolupráce, aby se nedělaly všechny kroky dvojmo a aby byly všechny vynaložené prostředky i lidský čas a práce optimálně využity. Zástupce spolku se sešel i s novým radním Krajského úřadu, který bude mít na starost životní prostředí. Radní navštívil Nymburk i okolí AZOSu a cca dvě hodiny se s celou kauzou důkladně seznamoval. Snad z pana Šance bude cenný spojenec.

Říjen 2016

 • Pryč s falešnou skromností – to, že na nymburské radnici došlo k zásadním změnám a že hejtman Petera přišel o své místečko na krajském úřadu, je i vaše práce, milí nymburáci. Speciálně na Zálabí volilo více než 50 % oprávněných voličů, a všichni víme, jak bídná byla volební účast jinde. Středočeský kraj nicméně vyslal jasný signál, co si o hejtmanování pana Petery myslí. PERMANENT vkládá do změn na Kraji i na nymburské radnici velké naděje. AZOS v Peterovi ztrácí silného spojence (navenek se tvářícího jako bojovníka za občany i přírodu) a nové vedení města snad také předvede, že nové koště dobře mete. PERMANENT s novým vedením úzce spolupracuje a doufá, že vzájemné spojenectví bude ku prospěchu věci a povede k rychlejšímu vyřešení kauzy AZOS. Nové vedení radnice potvrdilo, že i pro ně je přijatelný jediný možný konec: ukončení kataforézního a zinkovacího provozu AZOSu v Nymburce. Ať tu mají sklady nebo kanceláře, ale výrobní hala KTL do blízkosti obytné zóny nepatří.

 

 • S kanceláří Frank Bold nadále spolupracujeme na pečlivém monitorování celé situace a na hledání optimálního řešení. To nejsmutnější zjištění expertních právníků je, že kdyby Krajský úřad Středočeského kraje jednal tak, jak podle zákona měl, AZOS mohl mít od dubna 2016 pozastavený provoz. Hádejte, komu „vděčíme“ za to, že se tak nestalo? A pročpak se tak asi nestalo? Že by za tím byla „vděčnost vyjádřená v korunách českých“?

 

Září 2016

 • O prázdninách se zdánlivě nic nedělo. Úřady spíše spaly, v řadě dílčích kroků, které se týkají kauzy AZOS, běžely lhůty, které teprve zanedlouho skončí. O prázdninách se ale staly dvě naprosto úžasné věci. Zaprvé: Nymburáci vyslyšeli naši žádost o finanční příspěvky, kterou jsme přednesli na červnové demonstraci a na našem transparentním účtu se sešla pěkná částka, kterou nyní postupně velmi účelně využíváme. K čemu? To je ta druhá úžasná věc. Takže – zadruhé: rozjeli jsme spolupráci s renomovanou mezinárodní právní kanceláří Frank Bold, která se do značné míry specializuje na podobné ekologické kauzy a zaznamenala v nich celou řadu úspěchů. Experti z Frank Bold se s námi sešli, zanalyzovali celou situaci, prozkoumali kvanta dokumentů, již uskutečnili některé kroky a v této chvíli s námi připravují kroky další. Omlouváme se, že nejsme konkrétnější, ale nechceme zbytečně dávat munici protistraně. Ještě jednou nesmírně děkujeme všem dárcům, kteří spolku PERMANENT dali a ještě hodlají dát jakoukoli, byť sebemenší finanční částku. Práce špičkových zkušených právníků je nákladná a bez vašich darů bychom si ji nemohli dovolit. Každá koruna, kterou nám dáte, je hřebíčkem do rakve firmy AZOS. Veškeré finance jdou na právní a expertní služby a na pokrytí nejnutnějších provozních výdajů spolku (cestovné, poštovné, tiskařské služby a podobně). 

 

 • Nezapomínáme na toho, kdo k nám do města AZOS přitáhnul a kdo nad nim již tři roky drží svoji boubelatou ochrannou ruku. Proto v pondělí 19.9. od 13:00 do 15:00 budeme před budovou Krajského úřadu Středočeského kraje ve Zborovské ulici v Praze vyjadřovat svůj názor na hejtmana Miloše Peteru a budeme důsledně varovat všechny budoucí voliče před tím, aby tomuto člověku dali hlas a tím pádem i moc. Pokud vám čas dovolí a máte chuť nás podpořit, prosíme, vydejte se tam s námi. Hromadný odjezd vlakem z Nymburka plánujeme v 10 hodin z nymburského hlavního nádraží.
 • Zdá se, že AZOS zná jedinou zbraň v současném úředně-právním boji a tou zbraní je vyjádření podjatosti. AZOS označuje kdekoho v kauze AZOS za podjatého, aby:
  • odstranil danou osobu z účasti na kauze
  • zbrzdil, zdržoval a protahoval celé dění
  • přesunul veškeré dění mimo Nymburk, aby tím PERMANENTu ztížil práci.

Nyní je podjatým jak stavební úřad v Nymburce, tak starosta Mach, údajně by měl být brzy označen za podjatý i Krajský úřad, nebo přinejmenším hejtman a někteří zúčastnění úředníci, a za podjatou označuje AZOS i soudkyni, která vedla řízení AZOS versus město Nymburk – opět proto, aby se kauza musela přesunout mimo Nymburk a vše tak bylo pod menší kontrolou občanů. To, jak ochotně Krajský úřad připustil podjatost starosty, v nás vzbuzuje podezření, že šlo o předem domluvenou hru za účelem zdržování. Bude ještě zajímavé vysledovat, jakou kdo v celém příběhu hrál roli.

 

 

 • Jak víte, jediný dokument, na jehož základě AZOS podniká (a kašle na to, že mu řada dalších podstatných dokumentů chybí), je tzv. integrované povolení (IPPC). AZOS průběžně předkládá návrhy na změny tohoto povolení. Nyní předložil již pátou změnu IPPC, a to z toho důvodu, že chce v podniku vytvořit záložní linku pro případ, že by se hlavní linka porouchala. Zapřísahá se, že vše bude technicky ošetřeno tak, aby obě linky nemohly jet současně. Věřit někomu, kdo tři roky nelegálně podniká a směje se nymburákům do obličeje, samozřejmě nehodláme, takže jsme proti páté změně podali odvolání, mimo jiné i z toho důvodu, že stále ještě nebylo ukončeno řízení o čtvrté změně IPPC. Považujeme za nepřípustné, aby v jedné věci týkající se jednoho konkrétního provozu, běželo několik vzájemně se překrývajících řízení. Až bude řízení o čtvrté změně pravomocně ukončeno, nechť si AZOS zažádá o pátou. Dříve ne.

 

Červen 2016

 • 15.6.2016 se na náměstí Přemyslovců v Nymburce konala DEMONSTRACE PROTI AZOSu. Na náměstí se postupně vystřídalo na sedm set demonstrujících, z nichž 606 připojilo svůj podpis na prezenční listinu. Skupina Trampstejk naladila přítomné pěknou porcí pohodové muziky a posléze se na pódiu střídali členové PERMANENTu, komunální politici, lidé z obcí, kde také řeší problémy se zapáchajícími provozy, vystoupil i nymburský starosta Mach, který přislíbil, že kauzu AZOS dotáhne do úspěšného konce.
 • PERMANENT děkuje všem, kteří se podíleli na zajištění a provedení demonstrace. Skupině CROSSBAND za bezplatné zapůjčení pódia, skupině TRAMPSTEJK za hudební vystoupení a zajištění ozvučení, přátelům, kamarádům a známým členů PERMANENTu za pomocné ruce na náměstí nebo třeba při roznášení letáků, a samozřejmě všem přítomným občanům za pokojný a bezproblémový průběh demonstrace. 
 • Firma AZOS přispěchala s reakcí na demonstraci, opět se oháněla provedenými kontrolami (těmi, které zpochybnil jak spolek PERMANENT, tak město Nymburk, které dokonce podalo podnět protikorupční policii na podezření z korupce mezi AZOSem a Českou inspekcí životního prostředí), opět začala omílat řeči o tom, že v průmyslové zóně toho smrdí mnohem víc a zavření AZOSu by nepomohlo a nakonec opět změnila rétoriku směrem k PERMANENTu a označila nás za „ekologické aktivisty“. Kdepak, pane mluvčí Samče, my nejsme ekologičtí aktivisté. My jsme občané, jejichž domovy a zahrady vaše firma zaneřádila smradem a svinstvem. Až bude AZOS vypadat tak, jak vypadají kataforézní provozy v civilizovaném světě, tedy v moderní podtlakové budově s dokonalým dopalem a přestupovými komorami na vstupech a výstupech, pak od nás budete mít svatý klid a klidně lakujte pro celou Evropu.
 • Vyšlo nové číslo informačního letáku Zdravý Nymburk a okolí. Pokud vám ještě nepřistálo v poštovní schránce, můžete si jej ve formátu PDF stáhnout >>> ZDE <<<

 

Květen 2016

 • 10.5.2016 se koná soudní jednání AZOS versus město Nymburk. Nejde o jednání, jehož by byl PERMANENT účastníkem, ale samozřejmě nás průběh i výsledek velmi zajímá. Uvidíme, jak se právníci města budou bít za své občany. Také doufejme, že se jednání vůbec uskuteční. Mělo totiž proběhnout už v březnu, ale právník AZOSu se pro nemoc omluvil. Takže mu přejeme pevné zdraví a účast na květnovém soudu.
 • Soudní jednání proběhlo, po více než třech hodinách bylo přerušeno, aby si soudkyně mohla prostudovat další materiály předložené obžalobou i obhajobou. Jednání je prozatím odročeno bez uvedení data dalšího soudu; obě strany budou včas vyzvány. Detailnější soupis toho zásadního, co u soudu padlo, sepsal přímo v soudní síni Josef Podolák z Rádia Patriot v tomto článku (čtěte odspoda).
 • 12.5.2016 v 18:30 se v restauraci Na Žofíně koná další setkání PERMANENTu a nymburáků, abychom si řekli, jak to s tím AZOSem sakra je. Dozvíte se podrobnosti o úterním soudu, o tom, jak je to ve skutečnosti s tím proklamovaným „uzavřením AZOSu“, řekneme si, co pro nás hejtman mohl udělat a co skutečně udělal a neudělal, probereme, kdo nám pomáhá a kdo škodí a také spolu s vámi naplánujeme další výraznou protestní akci, tentokrát ještě hojněji mediálně pokrytou.

Duben 2016

 • 15.4.2016 se v médiích objevila zpráva, že Krajský úřad Středočeského kraje v čele s hejtmanem Peterou nařídili zastavení provozu firmy AZOS CZ. Proč se tedy Permanentníci nešli samou radostí opít na Žofín? Inu, k žádnému reálnému zastavení AZOSu nedošlo. Všechna rozhodnutí jsou nepravomocná, AZOS se velmi pravděpodobně odvolá a pokud se pak v úřední korespondenci najde nějaká „neúmyslná“ formální chyba, může se vše táhnout ještě mnoho měsíců. Tedy celé léto – jak se těšíte na větrání, přátelé? 
 • AZOS také dostal 300 000,- pokutu. Podívejte se na tu částku ovšem optikou firmy, pro kterou je vydělání takové sumy otázkou velmi krátkého času. A dále si uvědomme, že udělení pokuty ještě neznamená ochotu tuto pokutu zaplatit. ČSSD by mohla vyprávět. 
 • Zde si můžete stáhnout oficiální tiskovou zprávu PERMANENTu k prohlášení KÚSK.
 • Teplé počasí přineslo prostřednictvím větrání spoustu AZOSího smradu do našich domovů. Měští policisté potvrdili, že v některých dnech obdrželi i 40 telefonátů denně. Dusivý a dráždivý zápach není žádná báje, je to reálný problém, který trápí čím dál více lidí. Když zápach ucítíte, volejte také. Občané hlásili dusivý zápach z areálu mateřské školy Růženka na Zálabí, z okolí ŽS Tyršova, z hasičského hřiště (kam chodí děti z Tyršovky na tělocvik) a z dalších míst. Není to legrace, naše děti při intenzivním pohybu vdechují látky, které v jejich těle mohou nevratným způsobem přispět k závažným onemocněním.
 • Stále probíhají jednání (a dohadování a dotazování se) s úřady všeho druhu. 12.4.2016 vyrazila skvadra Permanentníků do Senátu ČR, aby promluvila k senátorům a vyzvala je k tomu, aby nám ze svých postů pomohli s tím, co je v jejich silách a možnostech.
 • Výborné a objektivní pořady redaktora Martina Slunečka vzbudily slušný ohlas. Pokud vám v televizi utekly, můžete si je pustit zde na internetu. Upozorněte na tyto pořady i své známé a příbuzné, ať se o nymburském problému s AZOSem ví.
 1. Nedej se Plus: Páchnoucí Nymburk  (záznam pořadu ČT ze 7.12.2014)
 2. Nedej se Plus: Chemická popelnice Nymburk (záznam pořadu ČT z 21.2.2016)
 3. Nedej se Plus: Nymburk – město v ohrožení (záznam pořadu ČT z 20.3.2016)
 • Nepřišel vám do schránky náš informační leták? Ve formátu PDF si jej stáhněte ZDE.

Březen 2016

 • V pátek 18.3.2016 se měl konat soud mezi firmou AZOS CZ a městem Nymburk. 15.3.2016 bylo soudní jednání odročeno na 10.5.2016, údajně z důvodu nemoci právního zástupce společnosti AZOS CZ. Zda je to pravda, nebo zda jen firma hraje o čas, je samozřejmě otázkou.
 • V neděli 20.3.2016 bude v 11:15 na ČT2 odvysílán další díl pořadu Nedej se plus s dalšími informacemi o kauze AZOS. Určitě se dívejte. Po odvysílání bude díl zpřístupněn i na internetu.
 • Přátelé spolku PERMANENT se rozhodli vydávat informační leták Zdravý Nymburk & okolí. V prvním čísle si můžete přečíst řadu informací o kauze AZOS nebo například rozhovor s MUDr. Alešem Omáčkou o negativním vlivu toxických látek v ovzduší na lidský organismus. Leták v elektronické podobě bude možné stáhnout z našeho webu, v papírové podobě jej občané Nymburka najdou v týdnu od 21.3.2016 ve svých stránkách a samozřejmě bude vyvěšen na nástěnkách PERMANENTu. Leták bude šířen bezplatně, ale protože tisk i distribuce zdarma nejsou, velmi bychom ocenili byť sebemenší finanční příspěvek na transparentní účet PERMANENTu 2200610734/2010.

Únor 2016

 • V neděli 21.2. v 11:15 byl na televizní stanici ČT2 odvysílán pořad Nedej se plus: Chemická popelnice Nymburk. Můžete si jej kdykoli znovu pustit ZDE! Děkujeme PaedDr. Martinovi Slunečkovi za pozornost, kterou naší kauze věnuje, i za naprostou objektivitu, se kterou získaný materiál zpracovává.
 • Ve čtvrtek 18.2.2016 podal starosta Nymburka Tomáš Mach podnět Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality s podezřením na možnou korupci u České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Od ledna 2014 provedla ČIŽP v AZOSu celkem 17 kontrol, které neprokázaly žádné pochybení. Jedna z kontrol se přitom konala pouhý den po kontrole z Krajského úřadu, která prokázala nespočet problémů včetně věcí, které by firma nestihla během jediného dne napravit. 
 • Ve čtvrtek 18.2.2016 v 17:30 se konalo další setkání občanů Nymburka s lidmi z PERMANENTu. Zástupci PERMANENTu sdělili občanům řadu novinek o vývoji kauzy, seznámili přítomné s dalším postupem a plánovanými akcemi a připomněli důležitost spolupráce občanů s PERMANENTem – zejména neustálé nahlašování zápachu Městské policii či ochotu vypovídat jako svědci u soudu o zdravotních problémech způsobených s největší pravděpodobností provozem AZOSu.
 • 15.2.2016 zasedalo zastupitelstvo středočeského kraje. Zastupitelé projednali petici Permanentu, kterou podepsalo 1200 nymburských občanů a rozhodli se, že se kauzou budou zabývat. Jaroslav Štencl z Permanentu ve svém projevu zdůraznil, že petenti nestojí o to, aby byla firma pokutována, neboť sebevětší pokuta s ovzduším nic neudělá a občany města neochrání. Permanent a podepsaní občané trvají na odstranění nelegálního provozu. Krajské zastupitelstvo pak hlasováním vyjádřilo nesouhlasem s provozem, který negativně ovlivňuje životní podmínky i zdraví občanů. Náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí dostal za úkol kauzu řešit a na příštím zasedání podat podrobnou zprávu o provedených opatřeních. Hejtman Petera pak byl pověřen zpracováním legislativní změny, aby se v obdobných případech dalo reagovat mnohem rychleji.
 • Pracuje se na medializaci kauzy AZOS ve vysílání celoplošné televize. První vlaštovky: ČT – Zprávy v 10 (přeskočte na čas 17:59), ČT – Události v regionech (přeskočte na čas 5:44) 
 • 4.2. se na Krajském úřadu v Praze schází pracovní skupina řešící kauzu AZOS. Zástupce Státního zdravotního ústavu jednoznačně tvrdí, že původcem zápachu na Zálabí je společnost AZOS CZ, s.r.o., a upozorňuje na nelegální a nenahlášený výduch na budově, kudy do vzduchu unikají kvanta toxické vzdušniny. Tato vzdušnina by přitom měla projít dospalovací jednotkou, kde by měla být většina toxických látek zlikvidována. Místo toho jdou chemikálie (včetně rakovinotvorných látek) přímo do vzduchu a posléze do plic nymburských občanů. Na existenci tohoto výduchu Státní zdravotní ústav poprvé upozornil v dubnu 2015, žádný ze zúčastněných úřadů to nevzal v potaz. 
 • Spolek občanů PERMANENT nyní čeká na kroky, které dotčené úřady učiní po schůzce ze 4.2.2016. Pokud opět nastane – a my věříme, že tentokrát už nenastane – zametání problémů pod kobereček, má PERMANENT připraveny další viditelné kroky (více bude odtajněno později).
 • Společnosti AZOS se rozbila vrata na výrobní budově. Budova, která má být neprodyšně uzavřena, utěsněna a pracovat v podtlakovém režimu, má nyní místo obřích vrat natlučená prkna a igelit. Jiné zdroje hovoří o tom, že vrata byla úmyslně dočasně vybourána kvůli nastěhovávání nové technologie. Každopádně po celou dobu, co byla vrata mimo provoz, firma bezostyšně jela na plný výkon.
 • AZOS pokračuje v navážení dalších technologických součástí pro rozšíření výroby.
 • AZOS si brousí zuby na vaše peníze. Dělá si totiž zálusk na nový program Ministerstva životního prostředí, od kterého by mohl dostat až deset milionů na boj se zápachem. Více v tomto článku. Za PERMANENT musíme konstatovat, že vzhledem k dosavadnímu přístupu AZOSU (tedy „vydrancovat Nymburk a vydělat co nejvíc bez ohledu na lidi, vzduch i vodu“) by se jednalo o ukázkovou drzost. Doufáme, že Ministerstvo bude přihlížet i k dosavadní nulové snaze AZOSu něco se zápachem a zejména unikajícími jedy dělat a případné žádosti AZOSu nevyhoví.

 

Leden 2016

 • 11.1.2016 proběhlo na Krajském úřadu v Praze jednání o čtvrté změně integrovaného povolení pro AZOS CZ. Z úst mnoha úředníků a zástupců zúčastněných organizací zazněla slova „my víme, že AZOS podniká nelegálně, ale nemáme možnost s tím nic udělat.“ Svá slova zopakovaly i zástupkyně Krajské hygienické stanice, které potvrdily, že pro ně AZOS de facto neexistuje, neboť neprošel standardními schvalovacími procesy ani testovacím režimem. V roce 2016 tak může v České republice v klidu podnikat velká továrna (v níž se manipuluje s extrémně nebezpečnými chemikáliemi), která nemá platnou kolaudaci a na kterou nemůže dosáhnout Hygiena. Rádi bychom zdůraznili, že Krajská hygienická stanice je snad jediným ze zúčastněných úřadů, který od samého začátku v kauze AZOS poukazuje na to, že schvalovací proces neproběhl tak, jak měl a že jeho provoz není v pořádku.
 • AZOS se připravuje na spuštění tzv. bílé kataforézy. Zatímco černá kataforéza se používá především v automobilovém průmyslu, bílá se uplatňuje u bílé techniky, jako jsou ledničky, pračky a podobně. Dejme si to do souvislosti se vznikem nymburské Čínské zóny, v níž se klidně může výrobce bílé techniky objevit, a rázem dává smysl, proč hejtman Petera tak usiloval o udržení AZOSu v Nymburce i o prosazení Čínské zóny. Dále si uvědomme, že spuštění bílé kataforézy znamená znásobení ekologické zátěže, kterou AZOS vytváří. Více KTL linek, více exhalátů do ovzduší – na Zálabí už bude zcela nedýchatelno a tam, kam ještě zápach z AZOSu nezalétl, se s ním občané brzy osobně seznámí.

Prosinec 2015

 • Společnost AZOS CZ instalovala novou linku pro nanášení plastizolu, kabinu broušení se vzduchotechnickou jednotkou, vytvrzovací pec a automatizovaný dopravní systém. Tolik k hejtmanovým slovům o tom, že AZOS už v Nymburce výrobu rozšiřovat nebude a že pro něj bude nalezeno jiné místo.
 • Předsedkyně PERMANENTu Mgr. Štěrbová vyhrála v kauze AZOS CZ další soud. Nejvyšší správní soud v Brně rozhodl o zamítnutí kasační stížnosti AZOSu na zrušení stavebního povolení. Zrušení stavebního povolení je tedy platné a AZOS žádným nedisponuje. Přesto ve svém areálu budoval a nadále buduje, aniž by k tomu měl oprávnění. 
 • Proběhlo měření látek v ovzduší v okolí AZOSu. Měření provedl Státní zdravotní ústav. Měřením je potvrzeno, že původcem zápachu je AZOS. To samozřejmě Zálabáci už dva roky vědí, ale tentokrát je to jednoznačně, úředně a nezpochybnitelně dáno.

Listopad 2015

 • Členové PERMANENTu nadále shromažďují podklady a materiály, které rozkrývají pozadí mnoha chybných, možná až nezákonných postupů, ke kterým v kauze AZOS docházelo. Výběr toho nejpodstatnějšího, nejzávažnějšího a nejvíce šokujícího byl odprezentován 11.11.2015 na zasedání městského zastupitelstva.
 • Šokující výsledky kontroly v AZOSu a další závažné dokumenty, o kterých jsme hovořili na zasedání zastupitelstva, jsme vám zpřístupnili ZDE.
 • V okolí provozovny AZOS CZ proběhlo měření obtěžujících pachových látek. Naměřený materiál se v tuto chvíli laboratorně zpracovává. Předběžné výsledky jsou prý pro AZOS dost špatné. Měření provedla Odour s.r.o., autorizovaná a akreditovaná měřící skupina pro měření pachů olfaktometrickou metodou.

Říjen 2015

 • Spolek Permanent získal důležité dokumenty, které budou znamenat naprostý zvrat v kauze AZOS. Ze strategických důvodů zatím nemůžeme prozradit více, můžeme vás ale ujistit, že jsou to šokující informace, o kterých se na některých místech velmi důsledně mlčelo. V současné době dokumenty analyzujeme a radíme se s právní kanceláří o dalším postupu. Spolu s úspěšnou demonstrací je to další věc, která nás znatelně přibližuje k našemu cíli.
 • Ukázalo se, že zaplněné náměstí a prezenční arch má velkou sílu. Ještě neuplynul ani týden od demonstrace a hejtman Petera veřejně prohlásil, že po schůzce s vedením AZOSu (která navzdory hejtmanovým prohlášením o nutnosti společného zasedání u jednoho stolu opět proběhla bez vědomí a účasti Permanentu) vidí jediné řešení: odchod firmy AZOS CZ z Nymburka. Pakliže toto prohlásil Petera, který dva roky držel nad AZOSem ochrannou ruku, znamená to, že firmě i jemu teče do bot a že si uvědomuje, že situace už je neudržitelná. Příští rok se konají krajské volby a kauza AZOS by Peteru poškodila (tak trochu doufáme, že jej poškodí i tak, ale to ať rozhodnou voliči). AZOS zase pochopil, že jeho původní úmysl podnikat v podstatě načerno a výrobu si zpětně zlegalizovat mu kvůli aktivitám PERMANENTu nevyjde a že by tedy následující měsíce trávil mnoha nákladnými soudními spory, které by neměl šanci vyhrát. Nad AZOSem se stáhla mračna a vše směřuje k jednomu z hlavních cílů (ne však cíli jedinému) našeho snažení – k odchodu AZOSu z města.
 • Do Nymburka zavítal redaktor České televize Pavel Pavlas a natočil krátkou reportáž pro zpravodajství z regionů. Kdo reportáž neviděl, může si ji pustit ZDE.
 • Po úspěšné demonstraci se kauzou AZOS začíná zabývat stále více lidí z vyšší politiky. AZOS už není jen lokálním komunálním problémem. Řeší se na kraji i na úrovni ministerské. Pozornost mu věnují celostátní média.
 • AZOS vydal bezprostředně po demonstraci reakci na tuto akci. Prohlášení, které se ukazuje jako labutí píseň před utlumením provozu a odchodem firmy z Nymburka, jsme okomentovali a můžete si jej přečíst ZDE.
 • Hejtman Petera navrhuje přestěhovat AZOS do vojenského prostoru Milovice nebo do areálu bývalé Poldi Kladno. Je možné, že budou ve hře i další lokace, o kterých má hejtman s majitelem AZOSu jednat. 

 

Září 2015

 • hrabalPoslední zářijový den patřil dlouho chystané demonstraci za ukončení nelegální činnosti firmy AZOS CZ. Účast občanů nás velmi mile překvapila – přímo na náměstí podepsalo prezenční arch téměř 600 lidí a to zdaleka nebyli všichni. Stejně tak nás potěšila pozitivní reakce a obrovská podpora. Konečně to vidí každý – PERMANENT není hrstka samozvaných kverulantů, ale spolek lidí, za nimiž stojí významná část občanů Nymburka. Když ukážeme fotky zaplněného náměstí nebo ten dlouhý štrůdl, který se vinul z náměstí až po kruhák u Lidlu, tak každý úředník a politik zjihne, protože co člověk na demonstraci, to potenciální volič, který může někomu rozjet nebo naopak utnout politickou kariéru. Máme tak v rukou důležité trumfy. Nymburk se dnes ozval hlasitě – tak hlasitě, jak to symbolizuje výkřičník v logu PERMANENTu. A tento výkřik se věru AZOSu umlčet nepodaří. Ještě jednou děkujeme a dál sledujte náš web, facebook, nástěnku „vedle Řeháka“, přihlašte si zasílání informačních mailů z tohoto webu a my vás budeme nadále informovat o všem podstatném v kauze AZOS. V dalších dnech také na tomto webu čekejte postupné doplňování fotografií, videí z demonstrace a nejrůznějších článků z médií. O zápachu v Nymburce se opět hodně mluvilo a psalo.

 • V AZOSu se vesele bagruje. Co myslíte, mají na toto povolení?

  V AZOSu se vesele bagruje. Co myslíte, mají na toto povolení?


  Staví AZOS CZ novou halu? Na dvoře firmy AZOS panuje čilý stavební ruch, bagruje se, vrší se hromada suti a vše nasvědčuje tomu, že nelegálně fungující továrna se chystá stavět. Je dost možné, že AZOS hodlá postavit novou halu, na kterou již – na rozdíl od staré haly – bude mít kolaudaci a povolení a do které posléze přestěhuje výrobu. Dva roky nelegálního a nepovoleného provozu tak zůstanou buď nepotrestány, nebo budou potrestány nějakou směšnou finanční pokutou, na kterou si AZOS svým provozem vydělá za několik dní. Ti, kterým se takové chování nelíbí, přišli svojí přítomností vyjádřit svoji nespokojenost na demonstraci 30.9.2015.
 • Na počátku září zaslal starosta Nymburka Tomáš Mach otevřený dopis ministru životního prostředí Richardu Brabcovi a předsedovi představenstva akciové společnosti Škoda Auto Winfriedu Vahlandovi otevřený dopis, ve kterém oba prosí o urgentní pomoc v případě nesnesitelného obtěžování zápachem 
v Nymburce. Text nám sice přijde značně bezzubý a opatrný, ale každá kapka se v této kauze hodí. Celý dopis ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.
 • 4.9. se konalo další zasedání městského zastupitelstva. Více než pětihodinový záznam je ke zhlédnutí ZDE a není to bohužel příliš veselá podívaná, jak co se týká AZOSu, tak co se týká výstavby sušičky kalů. Při schvalování nové podoby územního plánu se starosta bil v hruď, že za jeho starostování sušička v Nymburce nevyroste, ale když někteří zastupitelé navrhli, že by se tento konkrétní bod (změna územního plánu na pozemcích Vodovodů a kanalizací) z územního plánu vypustil, aby občané měli větší jistotu, že skutečně v daném místě nic nevyroste, náhle bylo velmi nutné plán schválit ve stávající podobě a k němu bylo přijato velmi bezzubé usnesení zastupitelstva, v němž se slibuje, že na pozemcích nevyroste konkrétní technologické zařízení (přičemž vlastně stačí, aby se pro sušičku kalů našlo jiné pojmenování než to uvedené v usnesení a stavba bude moci klidně vyrůst). 
 • Šokující informace zazněly pochopitelně v části věnované kauze AZOS. Kolaudační zprávu (nutnou k povolení provozu) totiž stále nikdo ze zastupitelů neviděl. Jednatel AZOSu ji ukázat nehodlá (prý nemá potřebu ji komukoli ukazovat), stavební odbor městského úřadu ji k dispozici nemá, několik úřednic ale tvrdí, že kolaudaci viděly a že je vše v pořádku. Je to ovšem tvrzení na úrovni spatření Yettiho či Lochnesky – úřednice nepořídily kopii ani opis podstatných údajů, takže pro jejich tvrzení není žádný důkaz a vše vypadá ještě podezřeleji, než kdy dříve.
 • Spolek Permanent připravuje na 30.9. demonstraci za ukončení nelegálního působení firmy AZOS CZ s.r.o. v Nymburce. Jsme zvědaví, kdo z pozvaných úředníků (starosta Mach, hejtman Petera a další) dorazí na náměstí – rádi mu dáme slovo, aby občanům vysvětlil, proč může na území města dva roky fungovat zdraví nebezpečná továrna bez patřičných povolení a proč není v silách (nebo v ochotě) úřadu tuto firmu vypráskat z města nebo jí alespoň OKAMŽITĚ pozastavit činnost, dokud nebude mít vše v pořádku a nezíská potřebná oprávnění k činnosti. Více o demonstraci se dočtete ZDE.
 • Na základě jednoznačných vyjádření Nejvyššího správního soudu v Brně, který označil fungování AZOSu v Nymburce za jednoznačně nelegální, chystáme další kroky. Z taktických důvodů nemůžeme být konkrétnější, což jistě pochopíte. O všem podstatném a o výsledcích vás samozřejmě budeme nadále informovat.
 • Chemikáliemi nasáklé podložky jsou vystaveny na dešti. Co to udělá s podzemní vodou?

  Chemikáliemi nasáklé podložky jsou vystaveny na dešti. Co to udělá s podzemní vodou?


  Na dvoře firmy AZOS se manipuluje s neznámými chemikáliemi. Dochází zde k velmi liknavé manipulaci s nebezpečnými látkami. Jsou zde skladovány podložky z provozu, které jsou nasáklé dosud nezjištěnou látkou. Tyto podložky nejsou příliš dobře zajištěny, prší na ně a znečištěná voda se vsakuje do země. Rádi bychom připomněli, že nejbližší soukromý zdroj pitné vody je od tohoto místa vzdálen pouhých 25 metrů a voda v něm dosud měla statut kojenecké, tedy nejčistší a nejkvalitnější vody. Dále kontejnery s neznámými látkami jsou umístěny v areálu firmy AZOS v těsné blízkosti jejich studny s pitnou vodou. Spolek Permanent má vážné obavy z úniku chemikálií do spodních vod a požádal úřady o důslednou kontrolu situace.
 • Pokud chcete jednateli firmy AZOS CZ s.r.o. sami vyjádřit písemně, mailem či telefonicky své obavy z jejich provozu, položit dotaz týkající se působení AZOSu v Nymburce, dotázat se na to, jak je možné provozovat v dnešní době kataforézní lakovnu a zinkovnu bez patřičných povolení, nebo poděkovat za obtěžující zápach, který byl zaznamenán nejen v okolí továrny, ale i v Drahelicích, u ZŠ Tyršova, na náměstí Přemyslovců i na Ostrově, můžete tak učinit prostřednictvím těchto kontaktů.

   

Srpen 2015

Extrémní sucha si vynutila omezení zalévání zahrádek, jediný, koho nedostatek vody evidentně netrápí, je ilegálně provozovaná výrobna. Zápach z AZOSu se šíří i ve večerních a nočních hodinách, což jsou jediné chvíle, kdy lze v úmorných vedrech větrat. Zejména lidé na Zálabí jsou nuceni vybrat si, zda budou mít v domech i v noci více než 30 stupňů, nebo zda spolu s chladnějším vzduchem vpustí do domů a bytů i nevítaný štiplavý zápach z AZOSu.

20.8.2015 se uskutečnilo další sousedské setkání v pivnici Na Žofíně. Členové Permanentu přednesli nová zjištěná fakta v kauze AZOS, informovali občany o aktuálním postupu a dění, hovořilo se i o chystané spalovně kalů, což by byl další provoz, který by prudce zhoršil kvalitu života zejména v jižní zóně Nymburka. Byly též podány informace o chystané zářijové demonstraci, na kterou kromě všech nymburáků zveme i zástupce různých médií, zástupce města a kraje, a samozřejmě i úředníky, kteří mají s děním kolem AZOSu co do činění.  

V tento den (20.8.) také Nejvyšší správní soud v Brně ve svém usnesení (k přečtení ZDE) mimo jiné konstatoval, že AZOS CZ podniká v Nymburce nelegálně a bez potřebných povolení. 


Červenec 2015

V červenci se dusivé vedro mísí s nesnesitelným zápachem. Obyvatelé slzí, kašlou, trpí bolestmi hlavy. Řadě občanů se projevují alergické a astmatické obtíže, kterými dříve v tomto období netrpěli. Na základě dlouhodobých problémů a zhoršení kvality života také zejména v lokalitě Zálabí klesá hodnota nemovitostí.  


Červen 2015

Krajský soud zrušil platnost dodatečného stavebního povolení firmy AZOS. Továrna provozuje svoji činnost bez kolaudace, bez proběhlého zkušebního provozu.  


Květen 2015

27.5. došla trpělivost městské radě a vyzvala Krajský úřad k nařízení zastavení provozu v AZOSu (Krajský úřad vydal tzv „integrované povolení“ nutné k provozu továrny, továrna podmínky tohoto povolení neplní 27.5.2015 se konalo mimořádné zastupitelstvo, které podpořilo jednohlasně rozhodnutí rady města. Také rada Kraje požaduje po Odboru životního prostředí jednat o odebrání integrovaného povolení. Stavební odbor MU vyzval firmu údajně k zastavení provozu, ta se však odvolává ke Krajskému úřadu, platí pokuty. Plánuje zřejmě rozšíření výroby.  


Duben 2015

Počátkem dubna 2015 byla provedeno za účasti odborníků Zdravotního ústavu kontrolní šetření ve firmě, byla shledána závažná pochybení a doporučena opatření k zamezení úniku toxických exhalátů do města. Zdroj škodlivin měl být neprodyšně uzavřen, místo toho byly exhaláty vyvedeny na střechu, což jen dále pobouřilo obyvatele.  Vyvedením exhalátů do komína nebylo docíleno snížení zápachu a šíření škodlivin, místo toho se ještě více rozšířila plocha území, na kterou exhaláty dopadají. Zápach netrápí jen Zálabí, je často identifikován v Drahelicích v okolí Penny marketu, ve sportovním centru i jinde na Ostrově, velmi často v okolí školy v Tyršově ulici a při nepříznivém větru zavane až za centrum města. Továrna by přitom ráda svoji činnost znásobila, takže pokud se nepodaří AZOS zastavit, v dohledné době by zápach mohl trápit i obyvatele podstatně vzdálenějších lokací. Nymburáci, pozor – AZOS není jen zálabský problém.  


Celkové shrnutí

Již rok a půl trpí obyvatelé Nymburka toxickými exhaláty z firmy AZOS CZ na Zálabí. Kromě zdravotních potíží způsobených přímým dráždivým účinkem, hrozí i dlouhodobé zdravotní následky. Podstatným způsobem se zhoršila kvalita života v přilehlých lokalitách. Spolek Permanent plánuje další protestní akce. K srpnu 2015 továrna AZOS:

 • Nemá stavební povolení
 • Nemá kolaudaci na výrobu, kterou provozuje
 • Neběží zkušební ani řádný provoz
 • O platnosti integrovaného povolení se jedná
 • Nejsou dořešeny fugitivní emise
 • Neexistuje hodnocení zdravotního rizika

Jak se zápach projevuje: Má odporný chemicky kovový nádech, je značně štiplavý a dráždivý. Po chvíli začnou slzet oči, dostaví se suchý dráždivý kašel, bolesti hlavy, citlivým osobám se snadno spustí krev z nosu. Po opakovaných expozicích se dostaví únava, bolesti hlavy, deprese, ztráta chuti k jídlu, alergické a astmatické obtíže.

Protože se dosud nezdařilo škodlivinu odpovědnou za zápach identifikovat, není nic známo ani o jejich účincích na lidský organizmus. Zápach se začal objevovat v lednu 2014, postupně narůstala frekvence i intenzita úniků. Zdroj ani přesná chemická povaha zápachu nebyly identifikovány. Obyvatelé z různých lokalit Nymburka hlásí zdravotní problémy. Z továrny jsou vypouštěny jednak anorganické zplodiny, jednak řada vysoce jedovatých organických těkavých látek. I kdyby měly filtry deklarovanou 99% účinnost, to jedno zbylé procento značí škodliviny z 50 000 m2 odmašťovaných, mořených, barvených a následně vysoušených plechů.

Továrna se v Nymburce objevila pokradmu, utajeně, povolení dostala záhadným a obskurním způsobem, neproběhlo veřejné projednání. Provozuje svoji činnost bez kolaudace, neproběhl zkušební provoz. Platnost dodatečného stavebního povolení zrušil v červnu 2015 Krajský soud. 

Zinkovna názorově rozděluje obyvatele, polarizuje a radikalizuje společnost ve městě. V průběhu roku 2014 a 2015 došlo k četným jednáním s prakticky nulovým výsledkem. Zoufalí obyvatelé se odhodlali k demonstraci. Otázka AZOSu byla projednávána na všech jednáních zastupitelstva města, opakovaně byla problematika ventilována ve sdělovacích prostředcích. Představitelé firmy zas a znovu tvrdí, že je u nich vše v pořádku, což je ve zjevném rozporu se skutečností.