Reakce na prohlášení firmy AZOS CZ


 AZOS CZ reagoval na demonstraci snůškou lží a polopravd

 
V článku Nymburského deníku o Demonstraci proti AZOSu dostala společnost AZOS CZ prostor k vlastnímu vyjádření. Písmenka na papíře holt nevyžadují tolik odvahy, jako přijít na náměstí a podívat se do očí lidem, kterým AZOS vypouští do ovzduší dráždivé exhaláty. Tak se podívejme, co Azos napsal. Jejich slova citujeme kurzívou.
 
Azos CZ nepřišla do Nymburka podnikat ilegálně. A ilegálně rozhodně nepodniká ani nyní, za tím si stojíme!

Stát můžete, ale pravdu z toho neuděláte. Firma AZOS CZ je dva roky vyzývána k tomu, aby ukázala platné povolení k zahájení zkušebního provozu a platnou kolaudaci na provozování těžkého chemického průmyslu ve stávajícím areálu. Neukázala ani jedno, na naše výzvy odpověděl majitel firmy: „Nemám potřebu vám kolaudaci ukazovat.“ Trváme na svém – AZOS CZ podniká v Nymburce nelegálně a potvrdil to i Nejvyšší správní soud v Brně. 

Nikdo také nechce škodit místním lidem, jak je nám neustále podsouváno. Mrzí nás do jakého, až hysterického stádia, vše dospělo a nerozumíme tomu.

Nechce, ale škodí. Takže je v konečném důsledku jedno, zda někdo chce nebo nechce škodit. My samozřejmě věříme, že nikdo nemá úmysl trávit Nymburáky exhalacemi. Jenže se tak děje a proti tomu PERMANENT bojuje.

Některé výroky členů Permanentu jsou totiž nepravdivé a zralé na žalobu, přesto jsme dosud nechtěli přilévat „olej do ohně“ a vyvolávat právní spory s místními lidmi.

Pane Šimáku, ukažte platné povolení a platnou kolaudaci, prokažte, že jste získal povolení ke zkušebnímu i k plnému provozu, který vaše továrna vykonává, a PERMANENT bude taaaaakhle malinký. Pokud jste si tak jistý, proč prostě neukážete požadovanou dokumentaci a tím argumentaci PERMANENTU totálně nerozmetáte? Po dva dlouhé roky se tak nestalo a právní spory, které se zatím kolem kauzy AZOS odehrály, dopadly ve prospěch lidí z PERMANENTu.

Je ale hodně divné, když i přes opakované ujištění kontrolních orgánů, že provoz Azos CZ je z hlediska zdravotní nezávadnosti pro lidské zdraví v naprostém pořádku, někdo neustále vyvíjí činnost zpochybňující jeho legitimitu.

Měření, které je dlouho předem nahlášeno a umožňuje tedy utlumit provoz a emise po dobu měření, nám nepřijde objektivní. Ve spolupráci s městem, krajem a dalšími úřady hledáme objektivnější způsob, jak exhalace z AZOSu měřit efektivněji.

Žádný jiný výrobní provoz v Nymburce a okolí není pod takovou stálou kontrolou a tak důkladně prověřený jako právě Azos CZ. 

Ne, AZOS CZ není důkladně prověřený, protože odmítá předložit důkazy o legitimitě svého podnikání. Navíc tento provoz zkrátka nemá v těsné blízkosti obytné zóny co dělat. Kataforézní lakovna a zinkovna má stát DALEKO za městem, ne pár desítek metrů od rodinných domů nebo od potravinářských výrobců (pivovar) a prodejců (Lidl, Kaufland).

Přesto se jeho snaha situaci i bez prokázání viny řešit, bagatelizuje a dehonestuje.

Vyřešeno může být za pár minut, stačí jedna schůzka AZOSu, PERMANENTu, starosty a zástupců médií, pár platných dokumentů na stole a nebudeme mít co dehonestovat a bagatelizovat.

Neustálé osočování Azosu a kontaktování jiných výrobních firem, o nichž se Permanent 
a starosta města domnívají, že patří k zákazníkům firmy, pak svědčí možná i o jiných úmyslech, než jen boji proti zápachu. 

Ano, PERMANENT i starosta kontaktovali Škodu Auto, o které se nedomníváme, ale víme, že je AZOS CZ jejím dodavatelem. Jelikož se AZOS CZ v Nymburce chová neekologicky a podniká bez platné kolaudace v prostorách, které na chemický průmysl nebyly vybudovány, je logické, že oslovujeme firmu, která si na ekologičnost výroby hodně potrpí. AZOS CZ má pravdu, nevěnujeme se pouze boji proti zápachu. Věnujeme se i boji proti lhaní, podvádění a neetickému podnikání.

Azos CZ se nebrání racionálnímu dialogu ani se svými kritiky. Jeho cílem stále zůstává dosažení přijatelného kompromisu. Tím ale rozhodně není ukončení výroby, ztráta zaměstnání pro více než 150 lidí a ekonomické ztráty ve výši stovek milionů korun. 

Pane Šimáku, vaše ztráty z neetického podnikání nás nezajímají. Od samého počátku provázejí vaše podnikání problémy, lži a podezřelá liknavost některých úředníků, kteří například prohlásili, že chemička nestojí v blízkosti obytné zóny. Těsněji už přitom být nemůže. Nepálí nás ani ztráta zaměstnání pro více než stovku zahraničních agenturních zaměstnanců, s nimiž do města přichází nemálo problémů. Jako zaměstnavatel nejste pro Nymburk přínosem. Chápeme, že jste investoval nemalé peníze do vybudování svého ilegálního podniku (ale jistě jste si je za ty dva roky nelegálního provozu vydělal zpět) a doufal jste, že liknavost úředníků a nezájem občanů vám pomůže výrobu zpětně zlegalizovat. PERMANENT vám v tom zabránil a nyní je vidět, že za ním stojí čím dál více lidí včetně lékařů, městských zastupitelů a politiků. Našim cílem není kompromis. Kdo začal svoje podnikání v Nymburce podváděním, tomu nevěříme, že bude v budoucnu čestný a poctivý. Naším cílem není přimět AZOS CZ k instalaci dalších a dalších filtrů a čistících zařízení, ale ukázat mu odjezdovou cestu z Nymburka.