Děkujeme nadaci VIA a městu Nymburk


Boj proti firmě, která nectí pravidla, obchází zákony a s pomocí svých právníků si vytváří klid na práci, není nic jednoduchého. Vidíte sami, že po čtyřech letech se situace stále nelepší. Bezskrupulózní gauner vydělává obrovské peníze na úkor zdraví a životního komfortu Nymburáků, pokuty buď neplatí, nebo jsou tak směšné, že ho nebolí, směje se lidem do obličeje a doufá, že to prostě všichni vzdáme a necháme ho tu dál ničit zdejší životní prostředí. 

logo Nadace VIAV tom se samozřejmě mýlí. Naše činnost neustává a stále se spolu s právními experty snažíme chytat se každého stébla, které najdeme. Tuto činnost děláme ve svém volném čase. Proto jsme rádi, že nám pomáháte s našimi finančními náklady, že přispíváte na náš transparentní účet 2200610734/2010, že se zúčastňujete našich akcí a aktivit, nebo že alespoň o problému hovoříte se svými známými, kolegy, příbuznými a dalšími lidmi.

Jsme také rádi, že naši činnost finančně podpořila nadace VIA částkou 27000 Kč. Nadace VIA je nezávislou českou nadací, která podporuje různé lokální komunitní aktivity, snažící se o zlepšení životního prostředí, veřejného prostoru, sousedských vztahů, opravu památek a podobně. Za udělený grant děkujeme, smysluplně jej využijeme.

Dalším významným dárcem, kterému děkujeme za podporu, je město Nymburk, které v loňském roce vyčlenilo 100 000 Kč na podporu činnosti našeho spolku. Jsme rádi, že současné vedení radnice vidí v naší činnosti smysl a na našich aktivitách úzce spolupracuje nejen finančně.

Poděkování patří i všem dalším přispěvatelům na náš transparentní účet. Každá koruna je pro nás cenná, protože nám umožňuje využít služby právních expertů a odborníků na životní prostředí. Proti nám stojí firma, která na své právníky vynakládá obrovské prostředky, protože se jí to vyplatí. Nemůže proti ní bojovat jen skupina snílků. Pokud chceme dosáhnout vítězství, bez právníků a dalších expertů se neobejdeme. Takže ještě jednou děkujeme, že nám pomáháte v tom, aby i oni stáli po našem boku v boji proti AZOSu.