Setkání s občany Nymburka 18.2.2016


Srdečně vás zveme na sousedské setkání, kde chceme představit naši činnost, kterou vyvíjíme ve věci obrany všech obyvatel Nymburka. Přijďte se dozvědět další souvislosti a informace, o kterých se zatím moc nemluví! Rádi se s vámi setkáme ve čtvrtek 10.2.2016 v 17,30 hodin v restauraci Na Žofíně. Pamatujte, že zdravé prostředí v našem městě je věcí nás všech! Jen společná snaha povede ke změně a ke zlepšení současné špatné situace! Jak nás můžete podpořit?

  • sledujte náš web, facebook, nástěnku ve městě, čtěte letáky, které vám dáváme do schránek
  • hovořte o problémech nymburského ovzduší se svými příbuznými, známými, sousedy, spolupracovníky
  • informujte je o existenci spolku PERMANENT, který bojuje za čistý a voňavý Nymburk
  • zúčastněte se akcí PERMANENTu, sousedských setkání i demonstrací
  • aktivně se zapojte do činnosti PERMANENTu, každá pomoc je vítaná
  • pomozte nám ukázat městu, kraji i AZOSu, že je nás mnoho
  • pomozte nám rozkrýt neprůhledné čachry, které se na úřadech zhusta dějí
  • pomozte nám s financemi – nákladné služby právníků či chemických inspektorů musíme zaplatit

• web: www.zdravynymburk.cz
• facebook: www.zdravynymburk.cz/fb
• e-mail: info@zdravynymburk.cz
• transparentní účet: 2200610734/2010